Reklamacje

Reklamacje ...


Produkty zakupione w naszym sklepie są nowe i nieużywane, a przed wysyłką każdy jest sprawdzany, starannie pakowany i zabezpieczany. Wszystkie przesyłki kurierskie są ubezpieczone.

Zwracamy się do Państwa z ogromną prośbą o dokładne sprawdzenie przesyłki w momencie przyjęcia.
Uszkodzenia wynikające z transport zdarzają się nam sporadycznie, ale nie można tego wykluczyć.
Nie oszczędzamy podczas pakowania, przesyłki nasze są najlepiej jak potrafimy zabezpieczane styropianem, folią bąbelkową i poduszkami powietrznymi, lecz nie mamy wpływu na traktowanie naszych paczek przez firmy przewożące przesyłki, dlatego też :
.
.
A) Firma Kurierska

1) sprawdzenie stanu zawartości paczki w obecności kuriera lub po jego wyjeździe, w szczególności artykułów szklanych czy też ceramicznych;
2) w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń opakowania (wgnieciony karton, rozdarty karton, porwana folia) tym bardziej należy otworzyć przesyłkę w obecności kuriera.
.
Jeżeli po otwarciu stwierdzicie Państwo uszkodzenie towaru, kurier ma obowiązek sporządzić razem z Państwem "PROTOKÓŁ SZKODY".
.
Jeśli paczka jest otwarta po jego wyjeździe, a w środku stwierdzicie Państwo uszkodzenia wynikłe ze sposobu transportu, w ciągu 3 dni należy skontaktować się z kurierem, który dostarczył przesyłkę lub z lokalnym oddziałem firmy kurierskiej.
.
Należy znać numer listu przewozowego. Do przyjazdu kuriera przesyłkę należy pozostawić w stanie tak, jak przy otwarciu - nie należy wyrzucać materiałów zabezpieczających zawartość przesyłki.
W przypadku reklamacji prosimy o pilny kontakt mailowy ( sklep@dolandia.pl ) lub telefoniczny w celu ewentualnej pomocy i poinformowania Państwa o dalszych krokach.
.
.
B) Poczta Polska.

1)Reklamacje dotyczące dostarczenia przesyłki.

W pierwszym kroku prosimy o sprawdzenie, czy nie zostało zostawione pod Państwa nieobecność "awizo" i czy przesyłka nie oczekuje w oddziale pocztowym na odbiór osobisty.
W przypadku nie otrzymania przesyłki w okresie 2 tygodni od czasu wysłania paczki klient powinien zwrócić się do sklepu z reklamacją dostarczenia przesyłki. Po otrzymaniu zgłoszenia,w przypadku, gdy paczka została wysłana Pocztą Polską sklep internetowy dolandia.pl zastrzega sobie prawo do rozpatrzenia reklamacji do czasu otrzymania od Poczty Polskiej odpowiedzi na złożoną reklamację. Przed otrzymaniem pisemnej odpowiedzi z Poczty Polskiej na złożoną reklamację nie zwracamy środków wpłaconych na nasze konto. Zgodnie z regulaminem Poczty Polskiej czas rozpatrzenia reklamacji wynosi minimalnie od 14 do 30 dni.
.
.
2)Reklamacje dotyczące uszkodzenia towaru.

Prosimy o otworzenie i sprawdzenie stanu przesłanego towaru w obecności pracownika Poczty Polskiej ( listonosz, kurier, "przy okienku"). W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości przesyłki należy sporządzić protokół szkody, a następnie skontaktować się z nami ( sklep@dolandia.pl ).
Z regulaminu Poczty Polskiej:

§ 8. 1. Placówka operatora, w której została zgłoszona reklamacja, przekazuje ją niezwłocznie do jednostki I instancji, która w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania:
udziela odpowiedzi na reklamację w formie pisemnej, albo informuje pisemnie reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, podając przyczynę zwłoki oraz termin udzielenia odpowiedzi na reklamację.
Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji.
Przedłużenie terminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy przypadków, gdy niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowego postępowania wyjaśniającego, w szczególności jeżeli:
zebrane w dotychczasowym postępowaniu dowody i wyjaśnienia wymagają uzupełnienia dla rzetelnego rozpatrzenia reklamacji, uzyskanie dowodów i wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji nie było możliwe pomimo zachowania należytej staranności operatora w ustalaniu stanu faktycznego.

Z regulaminu wewnętrznego Poczty Polskiej:

Rozdział 2, punkt 153, podpunkt 1

Postępowania reklamacyjne, w wyniku którego podjęta zostanie decyzja o wypłacie odszkodowania, powinno być zakończone w terminie do 3 miesięcy, licząc od dnia złożenia reklamacji.

W uzasadnionych przypadkach, mając na uwadze
zadowolenie naszego Klienta z zakupów w naszym sklepie i jego komfort

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO SZYBSZEGO ROZPATRZENIA REKLAMACJI
( NIEZALEŻNIE OD DECYZJI POŚREDNIKÓW - FIRM PRZEWOZOWYCH )


W przypadku zauważenia wad technicznych lub niezgodności towaru z opisem, prosimy o informację o tym. W przypadku uznania reklamacji przez sklep internetowy dolandia.pl, dopuszczamy możliwość polubownego załatwienia - negocjacji ceny - lub po prostu sklep odbiera towar od Klienta na własny koszt. Klient powinien należycie spakować i zabezpieczyć towar reklamowany i taka przesyłka wraca za pośrednictwem tego samego przewoźnika ( przysyłamy na nasz koszt kuriera lub Klient odsyła przesyłkę za pośrednictwem Poczty Polskiej, której koszt mu zwracamy). Do odesłanego produktu należy dołączyć oryginał paragonu lub kopię faktury VAT oraz pisemny opis wady / niezgodności.

Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od ich wpłynięcia i otrzymania towaru objętego reklamacją.

Po pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej reklamacji, produkt nią objęty zostanie wymieniony na inny, wolny od wad. Jeśli będzie to niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów tego produktu), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu do wyboru inne, dostępne produkty.W przypadku składania pisemnych reklamacji prosimy o wysyłkę na adres:
Sklep "Dolandia"
ul. Piotrkowska 3 b
26-300 Opoczno
.
.
.
.

 

 logo dolandiaSklep internetowy Dolandia.pl, Opoczno ul. Piotrkowska 3b,  tel. 515 264 963,  e-mail: sklep@dolandia.pl

Sklep jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 do 16.00

        Zapraszamy do naszego sklepu stacjonarnego: Opoczno ul. Piotrkowska 3b ( obok ronda ) . Sklep jest czynny w godzinach 8.00 do 17.00, w soboty pracujemy w godzinach 9.00 do 13.00

platnosci

Sklep internetowy Shoper.pl

Sklep internetowy Shoper.pl